BPL8

Organisaties & Huisvesting,

advies en onderzoek


Mensen en organisaties hebben vastgoed nodig om hun activiteiten veilig, beschut en plezierig uit te kunnen voeren. Vastgoed en het realiseren van vastgoed is vanuit die optiek geen doel, maar een middel om je prettiger te voelen of om beter te presteren. De uitdaging hierbij is afstemming van het statische vastgoed op de continu veranderende vraag, binnen een veranderende context. Huisvesting is in dit perspectief zowel volgend en kaderscheppend tegelijk, wat leidt tot organisatiespecifieke huisvesting die optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

BPL8 adviseert en begeleidt organsiaties bij opstellen van strategsiche huisvestingplannen en haalbaarheidsstudies. Tevens begeleidt BPL8 het proces van implementatie en realisatie van de huisvestingsplannen. Door samen met de medewerkers en verantwoordelijken de activiteiten voor het opstellen en implementeren van de plannen uit te voeren onstaat organisatiespecifieke huisvesting. Tevens wordt in deze trajecten kennis overgedragen die ervoor zorgt dat de uitgangspunten voor de toekomstige huisvesting verankerd zijn in de organisatie.

Meer weten? info@bpl8.nl
BPL8 Belleperenlaan 8, 3452 EV Vleuten Telefoon: 030 66 66 070 KvK Utrecht: 30.24.57.75 btw 16.70.34.443 B01 ING Bank NL24INGB0680311998